bezsenna

111 tekstów – auto­rem jest bez­senna.

Wiel­kość góry poz­na­jemy do­piero po jej pokonaniu. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 25 stycznia 2011, 19:21

Od krzy­ku zdziera­my gardła, od gestów mdleją ręce - z miłości tra­cimy serce. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 3 grudnia 2010, 18:42

Wszys­cy jes­teśmy ta­cy sa­mi w dążeniu do odrębności. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 20 września 2010, 20:14

Do wszys­tkich ważnych de­cyz­ji mu­simy doj­rzeć; jeśli nie doj­rze­jemy - z ważnych staną się de­cyz­ja­mi złymi. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 9 września 2010, 20:28

Po­dob­no każdy ma jakąś cząstkę siebie w sobie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 28 sierpnia 2010, 21:36

Praw­dziwą sztuką nie jest życie z mi­lionem do­larów, ale z jedną marną złotówką. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 16 sierpnia 2010, 20:26

Kwes­tia cza­su to naj­lep­szy dowód na fakt, że nie można nicze­go brać za pewnik. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 29 lipca 2010, 19:32

Oceano­wi wspom­nień i krop­la ro­zumu nie pomoże. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 28 czerwca 2010, 19:53

A to jest ta baj­ka, w której Kop­ciu­szek spóźnić się miał na swój włas­ny bal. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 25 czerwca 2010, 19:53

Zaw­sze po­win­niśmy być przy­goto­wani na ewen­tual­ny koniec.
Bo nie ma związków, których nie można przer­wać i ludzi, których nie da się rzucić. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 22 czerwca 2010, 21:22

bezsenna

"Chcesz więcej niż mogę ci dać, pieprzone więcej! Powiem więcej: Więcej nie mam!" - Pidżama Porno

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bezsenna

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność